Prošlost u sadašnjosti

Cjenik

Jednostavna reprodukcija za sve DVD Playere i kompjutore bez zaštite od presnimavanja (naknadna obrada moguča). Uključeno u cijenu: DVD izbornik, čišćenje trake od prašine i prljavštine te ručna korekcija slike. Cijena ista za filmove sa i bez zvuka.

FILMOVI

Super 8
Normal 8
16mm
Pathe 9,5mm*

Dodatni DVD

na DVD
na DVD
na DVD
na DVD

po minuti
po minuti
po minuti
po minuti
po DVD-u

9,00 kn
9,00 kn
15,00 kn
30,00 kn
15,00 kn

 

MONTAŽA I POZADINSKA GLAZBA

Prema želji vaše filmove možemo montirati i staviti pozadinsku glazbu.
Minimalna dužina za montažu je 30 minuta

Montaža


po satu

200,00 kn

 

VIDEOKAZETE

Jednostavna reprodukcija za sve DVD Playere i kompjutore bez zaštite od presnimavanja (naknada obrada moguča). Paušalna cijena po kazeti bez obzira na dužinu, jedna kazeta jedan DVD!

VHS, VHS-C
S-VHS, S-VHS-C
Video 8
Hi-8
Digital 8
Mini-DV Mini DV HD
Betamax
Video 2000
Betcam SP
U-Matic*
DV-Cam DVC-Pro*
Akai VT*
NTSC u PAL

na DVD
na DVD
na DVD
na DVD
na DVD
na DVD
na DVD
na DVD
na DVD
na DVD
na DVD
na DVD
na DVD

po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti
po kazeti

49,00 kn
49,00 kn
49,00 kn
49,00 kn
49,00 kn
49,00 kn
49,00 kn
49,00 kn
149,00 kn
149,00 kn
149,00 kn
149,00 kn
149,00 kn

 

AUDIOKAZETE

Audiokazeta

na CD

po kazeti

49,00 kn

 

DIJAPOZITIVI, NEGATIVI I FOTOGRAFIJE

Digitaliziranje dijapozitiva sa 12 mil. megapixela, 10 milijuna negativi.
Čišćenje filmova od prašine i uklanjanje ogrebotina.

Cijene za više od 100 dijapozitiva / negativa:

Dijapozitiv-mali
Negativ-mali, APS

na CD ili DVD
na CD ili DVD

po komadu
po negativu

2,00 kn
2,00 kn

 

Cijene za manje od 100 dijapozitiva / negativa:

Dijapozitiv-mali
Negativ-mali
Di,neg.-sred. (4x4 bis 6x9)
Di, neg.- veliki

na CD ili DVD
na CD ili DVD
na CD ili DVD
na CD ili DVD

po komadu
po negativu
po komadu
po komadu

3,00 kn
3,00 kn
10,00 kn
30,00 kn

 

Fotografije-skeniranje u vrhunskoj kvaliteti 600 dpi po fot. od 5x7 cm do 20x30cm.

Fotografije >100 kom.
Fotografije <100 kom.

na CD ili DVD
na CD ili DVD

po komadu
po komadu

2,00 kn
3,00 kn

 

Ostali dijapozitivi i negativi na upit.
* trenutno obrada u Njemačkoj, rok isporuke 4 tjedna.

NORMAL 8

 

SUPER 8

 

SUPER 8 MONO

 

SUPER 8 STEREO

 

16mm BEZ ZVUKA

 

16mm SA ZVUKOM

 

16mm MEGATON

 

9,5mm PATHE

 

VIDEOKAZETE

DIJAPOZITIV

 

NEGATIV

 

FOTOGRAFIJE

 

Skinite cjenik u PDF obliku!

Super 8

Digitalizacija video i foto materijala
Izrada reklama i reklamnih natpisa

Adresa

Kupljenska 25
10290 Zaprešić

Kontakt

mob: 098 493 763
mob: 099 704 9453
email: info@super8.com.hr

Podaci

OIB 74421566902
ZBZ 23600001101880786
IBAN HR2223600001101880786